KONTAKT

Sedež
GVS globalno varnostni servis d.d.
Kočevarjeva ulica 2,
8000 Novo mesto
Tel: 07/30-20000
Fax: 07/ 33-28-395

Sektor Dolenjska
Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto
Tel: 07/30-20000
Fax: 07/ 33-28-395

Sektor Osrednja Slovenija
Obrtna cesta 22,1291 Škofljica
Tel: 01/530 39 00

STOPITE V STIK Z NAMI